Från

Till

Festvåningsmenyer

Här kan ni ladda ner aktuella menyer och matsedlar till Grand Hotell Hörnans matsal. Vi samarbetar med Eklundshof möten & fest som levererar maten till oss. Eklundshofs kök skapar menyer med eftertanke med hänsyn tagen till säsong och tillgång hos leverantörer. Därför har vi flera olika menyblad som gäller under olika tider på året.
Vi erbjuder också färdiga dryckespaket