Från

Till

Hotellets historia

I början av 1900-talet åker ingenjören och uppsalabon Hjalmar Kallenberg till Italien för att studera hotell.  Väl tillbaka köper han en fastighet vid Fyrisåns östra strand och låter där bygga Grand Hotell Hörnan efter europeiska mått.

Vårvintern 1907 öppnar Grand Hotell Hörnan dörrarna och blir Uppsalas största och mest exklusiva hotell med 29 rum. Det är då det första hotellet i Uppsala som installerat centralvärme.

Hotellet är ritat av arkitekten Ture Stenberg.  Stilen är tidstypisk nybarock med drag av jugend i dekoren. Fasaderna är putsade i ljus färg och har mjukt buktande gavelrösten, rikt dekorerade med ornament. Balkongerna har smidda järnräcken i böljande former. Det brutna takfallet och tornpartiet med enklare jugendinspirerad putsdekor bidrar till prakten.

Under 1900-talets första decennium blomstrar handeln i Uppsala och marknaden för hotell är stor, förutom Grand Hotell Hörnan finns bland annat Hotell Gillet, Stadshotellet och Rullan. Men 1911 hamnar stadens hotell i kris. Man beslutar då att gå samman för att uppnå stordriftsfördelar och Uppsala Hotell AB bildas. I samband med det skaffar man en gemensam gård i Bärby utanför Uppsala där kött, ägg och mjölk produceras till hotellen.

1933 köper en fröken Eriksson Grand Hotell Hörnan från aktiebolaget. Hon gifter sig, får namnet Andemo och hotellet stannar i familjen  i tre generationer. 1999 säljer de till familjen Bennbom som driver Grand Hotell Hörnan idag.

historia